Dasar Privasi

Apabila anda membeli sesuatu dari kami, sebagai sebahagian daripada proses pembelian dan penjualan, kami mengumpulkan maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami seperti nama, alamat dan alamat e-mel anda.
Apabila anda melayari laman web kami, kami juga secara automatik menerima alamat protokol internet (IP) komputer anda untuk memberi kami maklumat yang membantu kami mengetahui tentang pelayar dan sistem pengendalian anda.
Pemasaran e-mel (jika berkenaan): Dengan izin anda, kami boleh menghantar e-mel tentang tapak web kami, produk baru dan kemas kini lain.

Bagaimana anda mendapat persetujuan saya?

Apabila anda memberi kami maklumat peribadi untuk menyelesaikan urus niaga, sahkan kad kredit anda, membuat pesanan, mengatur penghantaran atau memulangkan pembelian, kami menyiratkan anda bersetuju dengan kami mengumpulnya dan menggunakannya untuk alasan tertentu sahaja.

Jika kami meminta maklumat peribadi anda untuk alasan sekunder, seperti pemasaran, kami akan meminta anda secara langsung untuk persetujuan anda, atau memberi peluang kepada anda untuk mengatakan tidak.

Bagaimanakah saya menarik balik persetujuan saya?

Jika selepas anda memilih masuk, anda mengubah fikiran anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk menghubungi anda, untuk terus mengumpul, menggunakan atau mendedahkan maklumat anda pada bila-bila masa, dengan menghubungi kami di sales@eraherbal.com atau menghantar kami di:
ERA HERBAL PRODUCTS SDN BHD
LOT 2218, KAMPONG JAYA INDUSTRIAL AREA, JALAN KUSTA, SUNGAI BULOH, 47000 SELANGOR, MALAYSIA

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda jika kami dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian atau jika anda melanggar Syarat Perkhidmatan kami.

Jika anda memilih gerbang pembayaran langsung untuk menyelesaikan pembelian anda. Ia disulitkan melalui Standard Keselamatan Data Industri Kad Pembayaran (PCI-DSS). Data transaksi pembelian anda disimpan hanya selagi diperlukan untuk menyelesaikan transaksi pembelian anda. Selepas itu selesai, maklumat transaksi pembelian anda dihapuskan.

Semua gerbang pembayaran langsung mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh PCI-DSS seperti yang diuruskan oleh Majlis Piawaian Keselamatan PCI, yang merupakan usaha bersama jenama seperti Visa, MasterCard, American Express and Discover.

Keperluan PCI-DSS membantu memastikan pengendalian maklumat kad kredit yang selamat oleh stor kami dan penyedia perkhidmatannya.

Secara umum, pembekal pihak ketiga yang digunakan oleh kami hanya akan mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat anda setakat yang diperlukan untuk membolehkan mereka melaksanakan perkhidmatan yang diberikan kepada kami.

Walau bagaimanapun, pembekal perkhidmatan pihak ketiga tertentu, seperti gerbang pembayaran dan pemproses pembayaran pembayaran lain, mempunyai dasar privasi mereka sendiri berkenaan dengan maklumat yang kami perlu berikan kepada mereka untuk urus niaga berkaitan pembelian anda.

Untuk pembekal ini, kami mengesyorkan agar anda membaca dasar privasi mereka supaya anda dapat memahami cara maklumat peribadi anda akan ditangani oleh pembekal ini.

Terutama, ingat bahawa pembekal tertentu mungkin terletak di atau mempunyai kemudahan yang terletak di bawah bidang kuasa yang berbeza daripada anda atau kami. Oleh itu, jika anda memilih untuk meneruskan transaksi yang melibatkan perkhidmatan pembekal perkhidmatan pihak ketiga, maka maklumat anda mungkin menjadi tertakluk kepada undang-undang bidang kuasa dimana penyedia layanan atau fasilitasnya berada.

Sebagai contoh, jika anda berada di Kanada dan urus niaga anda diproses oleh gerbang pembayaran yang terletak di Amerika Syarikat, maka maklumat peribadi anda yang digunakan dalam menyelesaikan transaksi itu mungkin tertakluk kepada pendedahan di bawah undang-undang Amerika Syarikat, termasuk Akta Patriot.

Sebaik sahaja anda meninggalkan laman web kami atau dialihkan semula ke laman web atau aplikasi pihak ketiga, anda tidak lagi ditadbir oleh Dasar Privasi ini atau Syarat Perkhidmatan laman web kami.

Pautan

Apabila anda mengklik pautan di kedai kami, mereka mungkin mengarahkan anda dari laman web kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi laman web lain dan menggalakkan anda membaca kenyataan privasi mereka.

Untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami mengambil langkah berjaga-jaga yang wajar dan mengikuti amalan terbaik industri untuk memastikan ia tidak hilang, disalahgunakan, diakses, didedahkan, diubah atau dimusnahkan.

Walaupun tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau penyimpanan elektronik adalah 100% selamat, kami mengikuti semua keperluan PCI-DSS dan melaksanakan piawaian industri yang diterima umum secara umum.

Penyemak imbas web anda menawarkan apa yang disebut “cookies” yang, jika anda membenarkan penggunaannya, menyimpan sejumlah kecil data pada komputer anda apabila anda melawat laman web. Kuki tidak mengandungi sebarang Maklumat Peribadi tentang anda dan oleh itu tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti anda secara peribadi. Walau bagaimanapun, kuki membantu kami menjejak ciri-ciri kami yang anda sukai. Oleh itu, cookies membolehkan kami menyesuaikan kandungan kami mengikut keutamaan anda. Anda mempunyai keupayaan untuk menerima atau menolak kuki dengan mengubah suai tetapan penyemak imbas anda. Tapak kami dapat dilihat walaupun anda melumpuhkan fungsi kuki pada penyemak imbas anda. Walau bagaimanapun, jika anda dinyahdayakan kuki, beberapa ciri maju dan disesuaikan tidak akan tersedia untuk anda.

Dengan menggunakan laman web ini, anda menyatakan bahawa anda adalah sekurang-kurangnya umur majoriti di negara atau wilayah kediaman anda, atau anda adalah umur majoriti di negara atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberikan kami persetujuan anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan kecil anda untuk menggunakan laman web ini.

Era Herbal berhak hak cipta untuk imej, teks dan bahan lain yang ditunjukkan di laman web dan penerbitan kami, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Semua barang yang tidak dibenarkan atau penggunaan lain yang tidak dibenarkan dari laman web kami akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta Era Herbal, hak proprietari dan hak harta intelek, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak privasi.

Kami berhak untuk mengubah dasar privasi ini pada bila-bila masa, jadi sila semak ulang. Perubahan dan penjelasan akan berkuat kuasa sebaik sahaja pengumuman mereka di laman web. Jika kami membuat perubahan material pada dasar ini, kami akan memberitahu anda di sini bahawa ia telah dikemas kini, supaya anda menyedari maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan apa, jika ada, kami menggunakan dan / atau mendedahkan ia.

Jika kedai kami diperoleh atau digabungkan dengan syarikat lain, maklumat anda mungkin dipindahkan kepada pemilik baru supaya kami dapat terus menjual produk kepada anda.

MAKLUMAT DAN MAKLUMAT HUBUNGAN

Jika anda ingin: mengakses, membetulkan, meminda atau memadam apa-apa maklumat peribadi kami tentang anda, mendaftarkan aduan atau hanya mahu maklumat lanjut hubungi Pegawai Pematuhan Privasi kami di sales@eraherbal.com atau melalui pos di

ERA HERBAL PRODUCTS SDN BHD
[Re: Privacy Compliance Officer]
LOT 2218, KAMPONG JAYA INDUSTRIAL AREA, JALAN KUSTA, SUNGAI BULOH, 47000 SELANGOR, MALAYSIA